Mga Simpleng Bagay na Madaling Makaligtaan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 1 vote None
Mga Karaniwang Pagkakamali Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 3 votes None
Pagsasalita sa Taglish Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 2 votes None
Labis na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 4 votes None
Paggamit ng maling mga salita Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 2 votes None
“Ng” o “Nang”... Alin ba tagala? Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 6 votes None
Pagsusulat sa maramihan na anyo sa Tagalog Luna (EN>TL Language Specialist) 2 comments 9 votes None
Ang Pag-iwas sa Literal na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 9 votes None
Announcing our new LS initiative! Katrina Paterson 0 comments 3 votes None
Let's talk about Tagalog! Katrina Paterson 0 comments 3 votes None