“Ng” o “Nang”... Alin ba tagala? Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 4 votes None
Pagsusulat sa maramihan na anyo sa Tagalog Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Ang Pag-iwas sa Literal na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 7 votes None
Announcing our new LS initiative! Katrina Paterson 0 comments 2 votes None
Let's talk about Tagalog! Katrina Paterson 0 comments 2 votes None