We welcome you to be part of our Tagalog language conversations! Develop your translation skills within our community and glean useful tips from articles crafted by our language specialists. Don't miss out—click "Follow" to stay informed!

Isang Pagbabalik-tanaw at Ilang mga Mungkahi Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Mas malaking palitan sa withdrawal sa PayPal dothackjhe 0 comments 1 vote None
Buod ng Marso Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 9 votes None
Mga Kamalian sa Buwan ng Pebrero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 9 votes None
Mga Kamalian sa Enero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 11 votes None
Mga Loanword – Kilalanin Silang Mabuti Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Buod ng Nobyembre Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Buod ng mga Pagkakamali sa mga Nakaraang Buwan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Mga Kamalian sa Buwan ng Agosto Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Mga Dapat Matutunan Mula sa Hulyo Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Ang Kahalagahan ng Pagiging "Consistent" Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Mga Simpleng Bagay na Madaling Makaligtaan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 3 votes None
Mga Karaniwang Pagkakamali Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 3 votes None
Pagsasalita sa Taglish Luna (EN>TL Language Specialist) 2 comments 2 votes None
Labis na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 4 votes None
Paggamit ng Maling mga Salita Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 2 votes None
“Ng” o “Nang”... Alin ba tagala? Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 6 votes None
Pagsusulat sa Maramihan na Anyo sa Tagalog Luna (EN>TL Language Specialist) 2 comments 9 votes None
Ang Pag-iwas sa Literal na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Announcing our new LS initiative! Katrina Paterson 0 comments 3 votes None
Let's talk about Tagalog! Katrina Paterson 1 comment 3 votes None