Isang Pagbabalik-tanaw at Ilang mga Mungkahi Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Mas malaking palitan sa withdrawal sa PayPal dothackjhe 0 comments 1 vote None
Buod ng Marso Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 9 votes None
Mga Kamalian sa Buwan ng Pebrero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 9 votes None
Mga Kamalian sa Enero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 11 votes None
Mga Loanword – Kilalanin Silang Mabuti Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Buod ng Nobyembre Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Buod ng mga Pagkakamali sa mga Nakaraang Buwan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 8 votes None
Mga Kamalian sa Buwan ng Agosto Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Mga Dapat Matutunan Mula sa Hulyo Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Ang Kahalagahan ng Pagiging "Consistent" Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Mga Simpleng Bagay na Madaling Makaligtaan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 3 votes None
Mga Karaniwang Pagkakamali Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 3 votes None
Pagsasalita sa Taglish Luna (EN>TL Language Specialist) 2 comments 2 votes None
Labis na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 4 votes None
Paggamit ng Maling mga Salita Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 2 votes None
“Ng” o “Nang”... Alin ba tagala? Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 6 votes None
Pagsusulat sa Maramihan na Anyo sa Tagalog Luna (EN>TL Language Specialist) 2 comments 9 votes None
Ang Pag-iwas sa Literal na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 comments 10 votes None
Announcing our new LS initiative! Katrina Paterson 0 comments 3 votes None
Let's talk about Tagalog! Katrina Paterson 1 comment 3 votes None