9

Magandang araw sa inyong lahat! Nawa'y naging masaya at maginhawa ang inyong mga nagdaang linggo. Narito ang inyong buwanang paalala sa mga kamaliang dapat iwasto at mga bagay na kailangan iwasan para mas mapahusay ang ating trabaho. Ang mga detalye na ito ay mula sa mga proyekto natin sa buwan ng Marso. Muli, umaasa akong magiging kapakipakinabang ang artikulong ito, gaya ng mga nakaraang artikulo, para sa inyo.

 

Maling pagsasalin

 

EN: This new rule is applicable to all the students.

TL: Ang bagong patakaran na ito ay aplikable sa lahat ng mga mag-aaral.

TL binago: Ang bagong patakaran na ito ay naaangkop sa lahat ng mga mag-aaral.

 

EN: Everyone is encouraged to join the conference.

TL:  Ang lahat ay hinihikayat na sumali sa kumperensya.

TL binago: Ang lahat ay hinihikayat na sumali sa pagpupulong.

 

EN: You will surely like the variety of contents in this new website.

TL: Siguradong magugustohan ninyo ang barayting nilalaman ng bagong website na ito.

TL binago: Siguradong magugustohan ninyo ang sari-saring nilalaman ng bagong website na ito.

 

EN: I will be at school this Saturday, March 18th, to help students make up or redo assignments, and get extra support.

TL: Ako ay nasa eskwelahan ngayong Sabado, ika-18th ng Marso, upang tulungan ang mga estudyanteng pumasok o gawin ang kanilang mga takdang-aralin, at makakuha ng karagdagang tulong.

TL binago: Ako ay nasa eskwelahan ngayong Sabado, ika-18 ng Marso, upang tulungan ang mga estudyanteng bumawi sa kanilang mga takdang-aralin o gawing muli ang mga ito, at makakuha ng karagdagang suporta.

 

EN: This new technology will enhance learning support.

TL: Ang bagong teknolohiya na ito ay magpapahusay ng mga tulong sa pag-aaral.

TL binago: Ang bagong teknolohiya na ito ay magpapahusay ng mga suporta sa pag-aaral.

 

EN: Students making up an absence should stay all 4 hours.

TL: Ang mga estudyanteng bumabawi sa kanilang pagliban ay dapat manatili ng 4 na oras.

TL binago: Ang mga estudyanteng bumabawi sa kanilang pagliban ay dapat manatili sa buong 4 na oras.

 

Maling mga panghalip

 

EN: Hello, Matador Families! We are asking for your consent.

TL: Kumusta, mga Pamilyang Matador! Hinihingi namin ang pahintulot mo.

TL binago: Kumusta, mga Pamilyang Matador! Hinihingi namin ang pahintulot ninyo.

 

EN: For the parents, if you have any questions, please email me.

TL: Para sa mga magulang, kung mayroon kang anumang katanungan, mangyaring mag-email sa akin.

TL binago: Para sa mga magulang, kung mayroon kayong anumang katanungan, mangyaring mag-email sa akin.

 

EN: Dear BSHS Community, you are needed by the PTSA of BSHS.

TL: Mahal na Komunidad ng BSHS, kailangan ka ng PTSA ng BSHS.

TL binago: Mahal na Komunidad ng BSHS, kailangan kayo ng PTSA ng BSHS.

 

Hindi naisalin na mga salita

 

EN: They are free to choose the career they want.

TL: Malaya silang pumili ng career na gusto nila.

TL binago: Malaya silang pumili ng karera na gusto nila.

 

EN: You are assured that we have enough data protection measures in place in this study.

TL: Nakasisiguro ka na mayroon kaming sapat na mga hakbang sa pagpoprotekta ng data sa pag-aaral na ito.

TL binago: Nakasisiguro ka na mayroon kaming sapat na mga habang sa pagpoprotekta ng datos sa pag-aaral na ito.

 

EN: This message is from the president of our school.

TL: Ang mensaheng ito ay mula sa president ng ating paaralan.

TL binago: Ang mensaheng ito ay mula sa presidente ng ating paaralan.

 

Kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga kamalian na ito ay paulit-ulit bawat buwan. Marahil iniisip ng iba sa inyo na masyadong madali ang mga bagay na ito at nakakapagtaka bakit nagiging paulit-ulit na isyu. Sumasang-ayon ako. Sa tingin ko ay kailangan lang ng karagdagang pag-iingat sa pagsusuri ng trabaho bago magsumite. Kung hindi man, kung tunay nga na may problema ang iba sa inyo sa mga bagay na ito, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ako, at ang buong komunidad ng Gengo, ay handang magbigay ng suporta kung saan at kailan kinakailangan.

Sa ngayon, hanggang dito nalang muna. Maraming salamat sa inyong pagdaan dito sa ating forum. Para sa inyong mga komento o mungkahi, huwag mahiyang mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na buwan!

0 comments

Please sign in to leave a comment.