9

 

Lenke til tidligere artikler: https://support.gengo.com/hc/en-us/community/topics/1500000106181-Norwegian-Forum

Hei, alle!

Denne måneden tar jeg spesielt for meg en anglisisme som har med oppbyggingen av setninger å gjøre (eller syntaks, som er det lingvistiske begrepet på det), nemlig problemstillingen foranstilt eller etterstilt eiendomsord på norsk.

Det er ikke nødvendigvis de vanligste feilene fra kun oktober, men noe som ofte går igjen fra måned til måned, men som jeg ikke har skrevet noe utdypende om tidligere.

Dette er en av de store fellene man kan falle i som oversetter – at man overfører den engelske ordstillingen i kildeteksten til den norske målteksten. Det er veldig lett å havne på en løsning der man beholder den engelske ordstillingen, og når man gjør det, kan oversettelsen fort virke unaturlig på målspråket – som i dette tilfellet norsk.

 

 

Hva er eiendomsord?

 

Kjært barn har mange navn, sies det, og det har også eiendomsord, også kjent som possessiver.

Eiendomsord ble tidligere kalt eiendomspronomen, og i lingvistikken defineres de som possessive determinanter, eller bestemmelsesord.

De er ord som beskriver eiendomsforhold, som for eksempel min, din, sin, vår, mine, dine, sine, våre, og kan stå foran eller etter substantivet.

 

 

 

Hva betyr foranstilt og etterstilt eiendomsord?

 

Kort fortalt betyr foranstilt eiendomsord at man setter eiendomsordet foran substantivet det hører til, eller beskriver eiendomsforholdet til, om du vil.

Etterstilt eiendomsord er det motsatte, at det står bak substantivet, som da skal stå i bestemt form (det kommer jeg tilbake til litt lenger ned i artikkelen).

 

Eksempel:

Foranstilt: Mitt hus.

Etterstilt: Huset mitt.

 

På engelsk setter man eiendomsordet foran substantivet det hører til, og substantivet er da i ubestemt form, som i Sell your products on our website, der your og our er eiendomsordene, og substantivene de hører til er products og website, som er i ubestemt form – i motsetning til the products, eller the website, som er bestemt form. Dette er den vanligste konstruksjonen på de fleste europeiske språk, men på norsk, derimot, er det vanligst å sette eiendomsordet bak substantivet det står til, og substantivet er da i bestemt form, som i Selg produktene dine på nettsiden vår, i motsetning til Selg dine produkter på vår nettside.

 

I det sistnevnte eksempelet med foranstilt eiendomsord virker språket ganske stivt, formelt og noe unaturlig. Og hvis dette gjøres konsekvent gjennom hele teksten, slik det er naturlig på engelsk, får språket en unaturlig klang – i en norsk tekst skal det være langt flere etterstilte eiendomsord enn foranstilte for at den skal ha en fin flyt.

Det som er spesielt med norsk i denne sammenhengen, er at vi har det som kalles dobbelt bestemmelse når eiendomsordet står bak substantivet, altså har etterstilt eiendomsord, som for eksempel i huset mitt, der huset er bestemt form av hus, og substantivet har bestemt form.

 

På andre europeiske språk, som for eksempel engelsk, fransk og spansk, beholder substantivet sin ubestemte lemmaform når eiendomsordet står foran substantivet, som i my house, ma maison, ma casa.

 

Selv vet jeg bare om to andre europeiske språk med samme fenomen, bulgarsk og makedonsk. Kanskje noen av dere vet om flere?

 

Men selv om det er mest vanlig med etterstilt eiendomsord på norsk, bruker vi også foranstilt i enkelte/spesielle tilfeller.

 

 

Så når bruker man foranstilt eiendomsord på norsk?

 

Vi bruker foranstilt eiendomsord på norsk når vi skal poengtere noe, fremheve noe, eller når vi er veldig formelle eller høytidelige.

 

Hvis jeg for eksempel sier Det er huset mitt., virker det som en nøytral opplysning om eieforholdet jeg har til huset det huset.

Hvis vi derimot sier Det er mitt hus., ønsker jeg å poengtere eller fremheve at det er mitt hus, i motsetning til ditt, deres og så videre. I frasen Det var din idé å sette i gang dette prosjektet., poengteres det at det var

Man kan se for seg små barn som krangler i sandkassa: Det er min spade! Det er mi bøtte! I den situasjonen er det tydelig at barnet som snakker vil poengtere at det er akkurat dét barnet sin bøtte, ingen andre sin.

 

Her ser dere noen eksempler hentet fra oversettelser som er gjort, der teksten er lettere bearbeidet av hensyn til kundenes anonymitet:

 

Setning 1:

A full-coverage foundation can be a better option than your usual method.

Oversettelse:

Alternativ 1, foranstilt eiendomsord:

En heldekkende foundation kan være et bedre alternativ enn din vanlige fremgangsmåte.

Alternativ 2, etterstilt eiendomsord:

En heldekkende foundation kan være et bedre alternativ enn den vanlige fremgangsmåten din.

Kommentar:

Her er ingen av alternativene direkte feil, men dette er en tekst som markedsfører sminkeprodukter, og ut fra teksten for øvrig, virker det som at den rettes mot en yngre mottakergruppe. Derfor mener jeg at alternativ 2 er det beste i denne sammenhengen – det er ikke like formelt og stivt som alternativ 1. Dette er selvsagt en smakssak, men vel verdt en vurdering.

 

Setning 2:

Then you can deliver the ballot in the designated ballot box in your factory.

Alternativ 1, foranstilt eiendomsord:

Deretter kan du levere stemmeseddelen i den angitte stemmeurnen i din fabrikk.

Alternativ 2, etterstilt eiendomsord:

Deretter kan du levere stemmeseddelen i den angitte stemmeurnen i fabrikken din.

Kommentar:

I dette tilfellet er også alternativ 2 litt mindre stivt og formelt, mens alternativ 1 er litt gammelmodig, og kanskje et slags hint til en tid da man skrev nu og ikke , og efter i stedet for etter i konservative tekster.

 

 

Setning 3:

Clean all your electronics in a safe way.

Alternativ 1, foranstilt eiendomsord:

Rengjør all din elektronikk på en trygg måte.

Alternativ 2, etterstilt eiendomsord:

Rengjør all elektronikken din på en trygg måte.

Kommentar:

Her er det nok også et yngre publikum man primært ønsker å forholde seg til, slik som i de øvrige eksemplene. Dette mener jeg fordi kunden her markedsfører et produkt som rengjør elektroniske duppedingser.

 

 

Og nedenfor er det et eksempel med flere alternative oversettelser:

 

 

Setning 4:

Sell your products on our website.

Alternativ 1, foranstilt eiendomsord foran begge substantivene:

Selg dine produkter på vårt nettsted.

Alternativ 2, foranstilt eiendomsord foran det første substantivet, etterstilt foran det andre:

Selg dine produkter på nettstedet vårt.

Alternativ 3, etterstilt pronomen foran det første substantivet, og foranstilt etter det andre:

Selg produktene dine på vårt nettsted.

Alternativ 4, etterstilte pronomen foran både første og andre substantiv:

Selg produktene dine på nettstedet vårt.

 

 

I alternativ 1 fremstår helt klart som en oversettelse som er direkte oversatt ord for ord, altså en anglisisme.

 

Det samme kan sies om alternativ 2, men den kan i tillegg til også være en oppfordring fra avsender til mottaker om å selge akkurat deres produkter på nettstedet til avsender – men det virker ikke særlig logisk. Skulle de ønske å selge en konkurrent sine produkter der, da, liksom?  

 

Men i alternativ 3, derimot, virker det logisk at avsender vil få mottaker til å selge produktene sine på akkurat deres nettsted, og ingen andres.

 

Teksten i alternativ 4 er ganske nøytral, ingen fremhevinger, bare en lett oppfordring til mottaker om å selge produktene sine på deres nettsted.

 

 

 

Hvordan unngå at man får man får engelsk ordstilling i oversettelsene?

 

Her gjentar jeg et tips som jeg har kommet med før, nemlig det å lese teksten høyt for seg selv. Da er det veldig lett å høre om det høres naturlig ut eller ikke.

Dessuten er det veldig lett å se seg blind på en tekst man har oversatt selv, slik at man overser feil og dårlig flyt. Det er derfor man har andre til å korrekturlese før teksten leveres – det er av en eller annen grunn mye lettere å se feil som andre har gjort enn sine egne.

Men når man leser teksten høyt, er det mye lettere å oppdage først og fremst dårlig flyt selv, og selv om teksten skal korrekturleses av andre, bør man alltid lese gjennom noen ganger selv også før man sender den videre.

 

En annen ting man kan ha i bakhodet, er at som hovedregel skal eiendomsordene stå bak substantivet. Selvsagt er det som nevnt lenger opp i artikkelen unntak, men det kan allikevel være lurt å ha dette i bakhodet.

 

 

Ta gjerne også en titt på forrige artikkel (lenke nedenfor). Det ligger også artikler fra tilbake i mars på forumet med tips og triks for oversettelse som kan være nyttig å ta med seg.

 

Det var alt for denne måneden!

 

Hilsen Siri

 

https://support.gengo.com/hc/en-us/community/posts/10725828347667-Vanligste-feil-september-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。