6

Nakon članka posvećenog greškama u prevodima sa engleskog na srpski jezik koje su zabeležene u programu GoCheck, posvetićemo posebnu pažnju tome kako izbeći greške prilikom korišćenja mašinskog prevoda.

Mašinski prevod (MT) je proces automatskog prevođenja teksta sa izvornog na ciljni jezik pomoću računarskog programa. Uz primenu najnovijih tehnologija, MT prevodi su sve precizniji. Međutim, nijedna mašina do sada nije uspela da nadmaši jezičke sposobnosti čoveka, pa i dalje postoji potreba za korekcijom mašinskog prevoda od strane čoveka.

Proces uređivanja teksta nakon mašinskog prevođenja naziva se MT post-editing. MTPE se već primenjuje u procesu prevođenja kod nekih jezičkih parova na Gengo platformi. Od velikog je značaja kada se radi o prevodilačkim projektima velikog obima sa kraćim rokovima, koji zahtevaju visok nivo preciznosti: proces prevođenja je brži i efikasniji, a prevod ujednačeniji i boljeg kvaliteta. Detaljnije o ovome možete pročitati u sledećim člancima: 1. What is Machine Translation Post-editing (MTPE)? 2. MT and MPTE on Gengo Platform.

MTPE se još uvek ne koristi pri prevođenju na srpski jezik na Gengo platformi, ali je primetna upotreba mašinskog prevoda. Korišćenje mašinskog prevoda koji je u skladu sa Gengo standardima kvaliteta nije protivno uslovima navedenim u okviru Gengo Ugovora o prevodilačkim uslugama. Međutim, ukoliko izostane odgovarajuća korekcija, rezultat će biti prevod lošijeg kvaliteta. Iz tog razloga, u nastavku ćemo razmotriti na koji način pristupiti mašinskom prevodu kako bismo dobili odgovarajući prevod.

Uređivanje mašinskog prevoda

Možda će vas prvi pogled na mašinski prevod navesti na pomisao da je dovoljno samo lagano pregledati tekst, uz neznatne izmene. Međutim, to je daleko od istine: kao i kod klasičnog prevođenja, korekcija je proces koji zahteva odlično poznavanje izvornog i ciljnog jezika, kao i prevodilačkih principa.

Evo korisnih saveta:

 1. Pažljivo pročitajte klijentovo uputstvo. Imajte u vidu tip sadržaja, dodatni kontekst, stepen formalnosti, ton, kome je prevod namenjen, kao i mini-glosar, ukoliko je dostupan.
 2. Uvek prvo pročitajte izvorni tekst. Potražite značenje nepoznatih ili nedovoljno jasnih termina kako biste tekst u potpunosti razumeli.
 3. Sada pregledajte mašinski prevod. Procenite u kojoj meri se taj prevod može iskoristiti: da li ima grešaka koje treba ispraviti, da li prevod lepo teče, da li preslikava konstrukciju rečenice izvornog teksta.
 4. Kada ste utvrdili šta treba izmeniti, korigujte prevod imajući u vidu pravila koja treba poštovati. U tome će vam biti od pomoći i Stilski priručnik za srpski jezik.
 5. Pažljivo pročitajte korigovanu verziju prevoda i uporedite ga sa izvornim tekstom. Korigovani prevod ne sme da sadrži greške.
 6. Kada ste ispravili sve greške, ponovo pročitajte tekst. Prevod bi trebalo da lepo teče, konstrukcija rečenice mora biti u skladu sa pravilima u srpskom jeziku. Tek onda kada ste uneli sve potrebne izmene možete da dostavite prevod klijentu.

Nakon uređivanja mašinskog prevoda, krajnji rezultat na ciljnom jeziku trebalo bi da bude prevod koji u potpunosti prenosi značenje izvornog teksta: zvuči prirodno, gramatički je potpuno ispravan, terminologija je u skladu sa datom oblašću i nijedna informacija iz izvornog teksta nije izostavljena.

Uobičajene greške u mašinskom prevodu

 1. Iako, na prvi pogled, prevod lepo teče, ne prenosi ispravno značenje izvornog teksta.
 2. Prevod preslikava konstrukciju izvornog teksta, pa može biti zbunjujući ili nerazumljiv, pa čak i komičan.
 3. Prevod je pogrešan (na primer, neologizmi, idiomatski/kolokvijalni izrazi nisu dobro prevedeni).
 4. Terminologija nije u skladu sa terminologijom koja se koristi u toj oblasti (npr. glosar koji je klijent priložio).
 5. Izostavljen je prevod nekog termina (na primer, nisu prevedene neke reči, fraze, segmenti).
 6. Pogrešan je prevod veb-adrese, imejl adrese, akronima, ličnog imena, naziva brenda itd.
 7. Pisanje malog/velikog slova nije u skladu sa pravilima.
 8. Način obraćanja je pogrešan (neodgovarajuća upotreba formalne/neformalne terminologije).

Primeri:

(1)

EN: Items that are not secured can quickly become dropped object hazards.

MT: Predmeti koji nisu obezbeđeni mogu brzo da postanu opasnost od ispuštenih predmeta.

SR (nakon korekcije): Predmeti koji nisu obezbeđeni, usled pada ubrzo mogu da postanu opasnost.

Komentar: Konstrukcija rečenice je identična onoj na izvornom jeziku i prevod ne zvuči prirodno.

(2)

EN: A personalized 'hello' message from you will help your members feel appreciated and valued.

MT: Персонализована порука „здраво“ од вас ће помоћи вашим члановима да се осећају цењено и цењено.

SR (nakon korekcije): Персонализована поздравна порука ће допринети томе да се ваши чланови осећају уважено и цењено.

Komentar: MT preslikava konstrukciju rečenice izvornog teksta, nije u skladu sa pravilima u srpskom jeziku.

(3)

EN: keeps the moisture at bay

MT: zadržava vlagu na odstojanju

SR (nakon korekcije): sprečava pojavu vlage; štiti od pojave vlage

Komentar: Idiom „keep something at bay” znači „to control something and prevent it from causing you problems”.

(4)

EN: Reach5 webservice error

MT: Грешка веб сервиса Реацх5

SR (nakon korekcije): Грешка веб-услуге Reach5

Komentar: U ovom prevodu ima dve greške: pogrešno je napisan naziv (zaštićeni naziv) i upotrebljen je termin koji nije u skladu sa datom oblašću („веб сервис”).

(5)

EN: Email of your PayPal account

MT: Е-пошта вашег ПаиПал налога

SR (nakon korekcije): Адреса е-поште вашег PayPal налога

Komentar: U ovom kontekstu, prevod termina „Email” je „адреса е-поште”. „E-пошта” se odnosi na razmenu e-poruka, a ovde je reč o adresi na koju stižu e-poruke. Takođe, trebalo je zadržati izvorno pisanje naziva PayPal. (Pogledajte: Stilski priručnik za srpski jezik)

(6)

EN: Make shorter

MT: Učiniti kraćim

SR (nakon korekcije): Skrati

Komentar: Imajući u vidu da je reč o prevodu za aplikaciju i da je ovo komanda (na osnovu uputstva koje je dao klijent), ovde se koristi imperativ.

(7)

EN: Smith had asked for changes to the conservatives' environmental bill during the meeting with the PM, asking for a "thorough and complete rewriting" of the Conservative party's environmental bill.

MT: Smit je tokom sastanka sa premijerom tražio izmene zakona o zaštiti životne sredine konzervativaca, tražeći „temeljno i potpuno prepisivanjezakona o zaštiti životne sredine Konzervativne stranke.

SR (nakon korekcije): Smit je tokom sastanka sa premijerom tražio izmene Predloga zakona o zaštiti životne sredine konzervativaca, tražeći „temeljno i potpuno preformulisanje sadržajaPredloga zakona o zaštiti životne sredine Konzervativne stranke.

Komentar: Pravopis srpskoga jezika nalaže pisanje velikog slova prve reči naziva raznih dokumenata („Predlog zakona o…”). Takođe, termin „rewriting” je preveden kao „prepisivanje”, što ne odgovara kontekstu.

 

U primerima je korišćen Google Translate mašinski prevod. Imate li neke svoje ideje kako bi mogao da zvuči neki od gore navedenih prevoda?

Na osnovu navedenih primera može se zaključiti sledeće: Iako korigovanje mašinskog prevoda može delovati jednostavno, proces razmišljanja koji je za ovo potreban je vrlo složen. Uređivanje mašinskog prevoda je veština koju je potrebno razvijati i usavršavati, baš kao i klasične prevodilačke veštine.

Kakva su vaša iskustva u ovoj oblasti? Jeste li već radili na nekom MTPE projektu? Očekujemo vaše komentare.

0 comments

Please sign in to leave a comment.