10

Osnovna ideja za kreiranje ovog sadržaja, kao dodatnog materijala koji prati Stilski priručnik za srpski jezik na Gengo platformi, jeste osvrt na greške koje se često javljaju u prevodima sa engleskog na srpski jezik, a koje su zabeležene u okviru periodične kontrole prevoda u programu GoCheck na Gengo platformi. Pored toga što kontrolom prevoda u programu GoCheck prevodilac dobija ocenu za svoj rad, glavna svrha jeste poboljšanje kvaliteta prevoda ukazivanjem na to šta treba korigovati u prevodima, kao i putem konstruktivne kritike i davanja predloga.

Prema Gengo klasifikaciji, pomoću programa GoCheck se prate sledeći tipovi grešaka:

 1. Pogrešan termin

Ovaj tip greške rezultira time da je značenje reči ili izraza pogrešno preneto u ciljni jezik, a takođe ovde spada i izbor termina koji ne odgovara datom kontekstu, bukvalni prevod termina (upotrebljena je reč ili izraz koji se ne koristi u srpskom jeziku ili zvuči neprirodno), ton formalnosti nije odgovarajući (npr. korišćenje kolokvijalizama u tekstu koji predstavlja korisničko uputstvo), kao i nedoslednost primene termina u ostatku teksta što bi moglo da dovede do pogrešnog razumevanja teksta.

 1. Izostavljanje/dodavanje segmenata ili informacija
 2. Sintaksička greška

Konstrukcija rečenice ili dela rečenice nije u skladu sa pravilima u srpskom jeziku, pogrešan red reči u rečenici, preslikana je konstrukcija rečenice iz engleskog jezika (mada su pojedinačne reči ispravno prevedene, rečenica ne zvuči prirodno izvornom govorniku).

 1. Struktura reči i slaganje (padež, rod, broj, vreme i dr.)
 2. Pravopis (reč ili znak nisu napisani u skladu sa pravilima u srpskom jeziku, npr. pisanje velikog ili malog slova itd.)
 3. Interpunkcija
 4. Neusaglašenost

Takođe, na osnovu toga na koji način i u kojoj meri utiče na razumevanje teksta, greška se svrstava u jedan od tri stepena ozbiljnosti: mala, srednja ili kritična. Stepen ozbiljnosti greške direktno utiče na visinu GoCheck ocene.

Poznato je da se najbolje uči na greškama, pa ćemo se u nastavku osvrnuti na neke tipove grešaka koje se često javljaju u Gengo prevodima tekstova sa engleskog na srpki jezik.

Doslovni prevod reč-za-reč, bukvalni prevod

Primer:

EN: Allow the water to pass through the coffee.

SR: Dopustite vodi da prođe kroz kafu.

x

SR: Sačekajte da voda prođe kroz kafu.

Komentar: Potrebno je prevoditi značenje, a ne reči, tekst formirati tako da zvuči prirodno na srpskom jeziku.

Primer:

EN: You are booked for an appointment.

SR: Zakazani ste za sastanak. / Rezervisani ste za sastanak.

x

SR: Zakazali ste termin za sastanak. / Rezervisali ste termin za sastanak.

Komentar: U ovom kontekstu, upotreba pasiva zvuči neprirodno na srpskom jeziku.

Primer:

EN:

SKIN FRIENDLY

This product kept my skin well moisturized and well protected.

It makes such a difference when I use tanning cream.

SR:

PRIJATELJSKI PREMA KOŽI

Ovaj proizvod je održavao moju kožu dobro navlaženom i dobro zaštićenom.

Toliko se razlikuje kada koristim kremu za sunčanje.

 

x

SR:

PRIJATAN ZA KOŽU (ili: NEŠKODLJIV ZA KOŽU)

Ovaj proizvod je održavao vlažnost moje kože i pružao joj dobru zaštitu.

Vidi se velika razlika kada koristim kremu za sunčanje.

 

Komentar: Ovo je dobar primer prevoda reč-za-reč, kao i kako to zvuči kada je konstrukcija rečenice ista kao na engleskom jeziku. U ovom kontekstu, mnogo prirodnije zvuči „prijatan za kožu” ili „neškodljiv za kožu”, a odlično prenosi značenje termina „skin friendly”. Uvek treba imati na umu, najvažnije je ispravno preneti značenje iz izvornog teksta – ne prevodimo svaku reč pojedinačno, već smisao i značenje teksta, pri čemu treba voditi računa o tome da prevod zvuči prirodno i u duhu srpskog jezika.

Ovaj tip greške može biti rezultat nedovoljnog iskustva prevodioca ili loše korigovanog mašinskog prevoda.

Pogrešan izbor termina, greške u kucanju

Primer:

EN: Once you have created your account, simply choose the package that best suits your requirements.

SR: Jednom kada napravite nalog, jednostavno izaberite paket koji najviše odgovara vašim zahtevima. 

x

SR: Kada napravite nalog, jednostavno izaberite paket koji najviše odgovara vašim zahtevima.

Komentar: Prevod reči „once” se u Gengo prevodima u IT oblasti često javlja kao „jednom”, što zvuči neprirodno na srpskom jeziku. U ovom kontekstu, prirodnije zvuči prevod: kada ili čim.

Za pretragu IT termina, preporuka je koristiti Microsoft Language Portal. Kod IT termina, kada je reč o nazivima proizvoda koji nisu lokalizovani, ne dodavati padežne nastavke korišćenjem crtice, već koristiti tzv. modifikatore: aplikacija, program, usluga, sistem, pregledač, mreža itd. (Uz malo pretrage na internetu, pronaći ćete odgovarajući modifikator.)

Primer:

EN: Open the link in Google Chrome.

 

SR: Otvorite vezu u Google Chrome-u.

x

SR: Otvorite vezu u pregledaču Google Chrome.

Greške u kucanju su među najučestalijim greškama. Posledica su toga što prevod nije pregledan i korigovan pre isporuke konačne verzije klijentu. Takođe, nije dozvoljeno korišćenje tzv. „ošišane latinice” (npr. C umesto Č ili Ć, Z umesto Ž, S umesto Š), kao ni pisanje „DJ” umesto „Đ” i sl.

Komentar: Da bi se izbegle greške u kucanju u konačnoj verziji prevoda, od izuzetnog je značaja pročitati prevod više puta i korigovati eventualne greške, jer prevod koji sadrži greške u kucanju ne deluje ni najmanje reprezentativno.

Interpunkcija

Primer: Pogrešan tip navodnika

EN: “General Safety Instructions for external Companies”

 

SR: “Opšta sigurnosna uputstva za spoljne kompanije”

x

SR: „Opšta sigurnosna uputstva za spoljne kompanije”

Komentar: Stilski priručnik za srpski jezik nalaže upotrebu ovog tipa navodnika: [„…”].

Primer: Pisanje crtice umesto crte

EN: Pour the entire contents of the container per 40-60 litres of diesel before refuelling.

SR: Sipajte ceo sadržaj boce na 40-60 litara dizela pre ponovnog sipanja goriva.

x

SR: Sipajte ceo sadržaj boce na 40–60 litara dizela pre ponovnog sipanja goriva.

Komentar: Često se javlja greška pisanja crtice umesto crte. Kada se brojkama izražava raspon, između brojki se piše približena crta (bez belina). Crta se piše: [alt + 0150].

*Pogledajte izuzetak od ovog pravila, koji je naveden u Stilskom priručniku za srpski jezik.

Primer:

EN: ABSOLUT BESTSELLER - ALMOST SOLDOUT THE SECOND TIME

SR: APSOLUTNI BESTSELER - SKORO RASPRODAT PO DRUGI PUT

x

SR: APSOLUTNI BESTSELER – SKORO RASPRODAT PO DRUGI PUT

Komentar: U ovom slučaju, odmaknuta crta (sa belinama) se piše u vezama dve rečenice koje nemaju karakter potpune rečenice.

*Pravila za pisanje crte i crtice pogledajte u Stilskom priručniku za srpski jezik.

Pisanje zareza ispred sastavnog veznika [i].

Prema srpskom pravopisu (Pravopis srpskoga jezika, Matica srpska), sastavni veznik [i] može se pisati na dva načina:

- Kada se veznici naročito naglašavaju (i posebno kada se ponavljaju), pišu se sa zarezom ispred njih:

Doputovali su juče i Petar, i njegova supruga.

Bili su na poslu u četvrtak i petak, i u subotu.

- Kada se veznici ne naglašavaju, zarez se ne piše:

Doputovali su juče Petar i njegova supruga.

Prekomerna upotreba prisvojnih zamenica

Primer:

EN: We're sorry your room wasn't to your taste.

SR: Žao nam je što Vam soba nije bila po Vašem ukusu.

x

SR: Žao nam je što soba nije bila po vašem ukusu.

Komentar: Koristiti prisvojne zamenice samo u slučaju kada nešto lično pripada nekome. Tako će, na primer, [Opens your settings] biti [Otvara vaše postavke] (korisnik je lično odabrao svoje postavke), ali će [raise your hand] biti [podignite ruku] (podrazumeva se da je ruka korisnikova).

Merne jedinice

Kada je reč o opisima proizvoda, uputstvima i slično, da bi tekst bio od koristi izvornom govorniku, potrebno je izvršiti prilagođavanje mernih jedinica onima koje su kod nas u upotrebi. Tako na primer oz pretvaramo u grame, milje u kilometre itd. Naravno, uvek treba imati na umu klijentova uputstva, pa ukoliko je njegov zahtev da se sačuvaju originalne merne jedinice, potrebno je pridržavati se toga.

Promenjeno formatiranje teksta kod prevoda u datoteci

Kod prevoda teksta u nekom tipu datoteke, Stilski priručnik za srpski jezik ističe da se parametri formatiranja teksta na izvornom tekstu moraju sačuvati i biti potpuno isti u prevodu na srpski – razmak ispred i iza paragrafa, razmak između redova teksta, ravnanje teksta, tip i veličina fonta i dr. Evo jednog predloga kako lakše sačuvati parametre formatiranja teksta u Word datoteci: ukoliko prevod ne radite u nekom CAT alatu, da biste sačuvali identične parametre formatiranja kao u izvornom tekstu, napravite kopiju izvornog teksta (Word), pa onda prevodite direktno na originalnom tekstu istovremeno prateći izvorni tekst u drugom dokumentu. Vrlo je korisno u tom slučaju koristiti i opciju View Side by Side / Synchronous Scrolling.

Gengo je platforma koja nudi prevodilačke usluge za različite tipove sadržaja. Najveći izazov predstavljaju tekstovi iz oblasti koje najmanje poznajemo, te tu dolazi do izražaja naše umeće da pronađemo adekvatne termine, bilo u odgovarajućim resursima na internetu ili stručnim rečnicima. Neophodno je pažljivo pročitati klijentova uputstva, pa na osnovu tipa sadržaja i ciljne grupe kojoj je tekst namenjen, odabrati odgovarajuću terminologiju i ton formalnosti prevoda. Izbegavati kolokvijalne izraze, izuzev u slučaju kada se radi o svakodnevnom, opuštenijem načinu komunikacije, kao što je to bio slučaj kod projekta prevođenja tekstova sa društvenih mreža ili kada je reč o recenzijama kupaca (u svakom slučaju, pratiti ton teksta na izvornom jeziku).

Za rešavanje dilema koje se javljaju tokom procesa prevođenja, odlična početna stanica je Stilski priručnik za srpski jezik na Gengo platformi (https://gengo.com/sr/translators/resources/style-guide/).

7 comments

 • 1
  Avatar
  Nataša

  Hvala vam na ovom odličnom sadržaju! Nadam se da će biti dopunjavan primerima na koje budete nailazili prilikom kontrole prevoda, a za koje procenite da bi mogli biti kamen spoticanja i za druge. Takođe se nadam da ćete povremeno biti dostupni za odgovore na naša pitanja o tome kako prevoditi određene izraze.

  Htela bih i da podelim jedan nov resurs (ažurirano izdanje poznatog rečnika, dostupno na internetu), koji će možda da nam reši pojedine nedoumice i spreči određene greške: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-636-2.pdf.

 • 1
  Avatar
  Jasmina (EN>SR Language Specialist)

  Napisala sam već komentar kod teme „Cyrillic/Latin option for customers”, ali u slučaju da ima onih koji se nisu prijavili da prate tu temu, kopiram taj tekst i ovde.

  U avgustu 2021. Gengo je uveo opciju za prevođenje na srpski (ćirilica) u vidu novog jezičkog para: engleski > srpski (ćirilica). Taj jezički par je označen ovako: EN > SR-RS.

  Verovatno je većina vas, koji već duže vreme prevodite na ovoj platformi u jezičkoj kombinaciji engleski > srpski (latinica), prihvatila ponudu da radi i u jezičkoj kombinaciji engleski > srpski (ćirilica). Tako sada na profilu, pored EN > SR (odnosi se na srpski prevod latinicom), imamo i EN > SR-RS (odnosi se na srpski prevod ćirilicom).

  S obzirom na to da je ovakav način označavanja za srpski (ćirilica) zbunjujući jer se u toj oznaci za ćirilicu (SR-RS) nigde ne spominje ćirilica, pa bismo u brzini mogli da krenemo da prevodimo latinicom umesto ćirilicom, poslala sam pre određenog vremena imejl podršci da koriguju ovaj način obeležavanja. Nadam se da će to uskoro biti pozitivno rešeno kako ne bi dolazilo do pogrešnog izbora tipa pisma pri prevođenju.

 • 1
  Avatar
  Nataša

  U Stilskom priručniku za srpski jezik piše:

  Preuzimanje izvornog pravopisa se podrazumeva kod izvornog pisanja stranih vlastitih imena i stručnih termina (npr na latinskom imena biljaka, životinja, naučnih titula u međunarodnoj komunikaciji, naziva firmi, proizvoda i sl.)
  Primeri:
  Frankfurter allgemeine Zeitung, United Press, Foreign Office (izvorni pravopis)
  Frankfurter algemajne cajtung, Junajted pres, Forin ofis (nakon transkribovanja se primenjuje srpski pravopis)

  Upravo radim jedan prevod u kom se na mnogo mesta spominje naziv organizacije, a klijent ne odgovara na pitanje o tome da li da naziv transkribujem ili ga ostavim u originalu (naziv je na latinici, a zahtevani prevod je na ćirilici). Ovo mi je večita nedoumica, jer moj impuls je da uvek SVE transkribujem, eventualno stavljajući u zagradu originalni zapis. Na preporučenom sajtu za IT termine (Microsoft Language Portal) vidim da je, recimo, Google Play Store preveden kao Google Play продавница (pola ćirilica, pola latinica; netranskribovano), i onda tako i ja pišem kad prevodim na ovoj platformi. Međutim, za neke druge nazive organizacija, usluga i slično nikad nisam sigurna šta da činim (to jest, znam šta bih ja uradila, ali me interesuje šta kontrola kvaliteta zahteva). Možete li nam dati neke smernice: kad izvorno pisanje, kad transkribovanje?

 • 1
  Avatar
  Jasmina (EN>SR Language Specialist)

  Nataša, definitivno je potreban poseban Stilski priručnik za ćirilicu, kao dopuna onom prethodnom. Dok on ne bude pripremljen, predlažem da na osnovu instrukcija klijenta / opisa projekta procenite da li je reč o IT prevodu (aplikacija, veb-lokacija itd.), a njih je ovde na ovoj platformi najviše, pa ukoliko je reč o toj oblasti, onda nazivu organizacije možete da pristupite kao u navedenom primeru sa Microsoft Language Portala („Google Play продавница”). Druga varijanta je da transkribujete naziv ćirilicom, a u zagradi napišete izvorno pisanje kod prvog pominjanja termina, a onda naknadno koristite samo transkribovanu verziju. Naravno, klijentove instrukcije su uvek prioritet – ukoliko on želi transkribovanu verziju naziva organizacije ili želi izvorni način pisanja – onda je to pravi izbor.

 • 1
  Avatar
  Nataša

  Pošto klijent ne odgovara, a uskoro moram da predam prevod, opredeliću se za drugu opciju. Hvala vam puno na brzom odgovoru! :)

 • 0
  Avatar
  Jasmina (EN>SR Language Specialist)

  Nema na čemu! :) Nadam se da neće biti puno problematičnih termina u tekstu. :) Pozdrav!

 • 1
  Avatar
  Jasmina (EN>SR Language Specialist)

  Ukoliko do sada niste obratili pažnju na ovo, samo da vas obavestim da će Microsoft Language Portal sajt biti uklonjen 30. juna 2023. S obzirom na to da nam je njihov rečnik od velike koristi pri prevođenju tekstova u oblasti informacionih tehnologija, oni nude i mogućnost da se preuzme rečnik pre tog datuma. Pogledajte: https://www.microsoft.com/en-us/language/ 

Please sign in to leave a comment.