11

Hei alle sammen, og riktig godt nyttår!

 

Vi har fått noen henvendelser om hvordan man bør oversette idiomer, så i denne artikkelen skal jeg snakke litt om hvordan de bør oversettes – og hvordan man ikke bør oversette dem. Idiomer er noe av det vanskeligste man støter på som oversetter, og noe man derfor bør se opp for og ha strategier for hvordan man skal håndtere. 

 

Hvordan bør man ikke oversette idiomer?

Nettopp fordi idiomer er kulturbetinget og spesifikke for et gitt språk, bør man aldri oversette dem bokstavelig, det vil si ord for ord.

Dette er vanlig feil som blir gjort i maskinoversettelse, og som vi ofte ser i ikke-profesjonelle oversettelser.

For å illustrere, kan vi se på det britisk engelske uttrykket It’s not my cup of tea, som betyr at man ikke liker noe, at noe ikke faller i smak, eller at man ikke er interessert i noe. Hvis man oversetter dette ord for ord med Det er ikke min kopp te, vil ikke dette gi mening på målspråket – i dette tilfellet norsk – med mindre de som leser oversettelsen tilfeldigvis har kjennskap til dette idiomet og vet hva det betyr. Det må man ta høyde for at de ikke har, og derfor heller aldri oversette ord for ord eller stole på maskinoversettelser. Maskinoversettelser (som for eksempel Google Translate) er ikke i stand til å forstå den kulturelle og kontekstuelle betydningen til et idiom, og dermed forsvinner betydningen om man bruker slike verktøy. Derfor vil både maskinoversettelse og en ordrett oversettelse ofte endre betydningen til teksten.Hvordan bør man oversette idiomer?

Når man skal oversette et idiom, kan man foreta flere valg, men først og fremst er det aller viktigste at man er helt sikker på hva det faktisk betyr på kildespråket. Da kan det være lurt å slå opp i ordbøker, tesauruser og liknende eller google – selv om man føler seg sikker på hva det betyr. 

 

Tilsvarende idiom med samme ord, struktur og betydning – ideell løsning

Når man er sikker på betydningen, kan man bestemme seg for en oversettelsesstrategi. Den ideelle løsningen er å finne et tilsvarende idiom på målspråket som har omtrent de samme ordene, strukturen og betydningen.

Noen ganger kan man være så heldig at man finner et parallelt uttrykk på målspråket, men det er ikke noe man kan stole på.

Men av disse, er det ofte bibelske uttrykk som det norske Gjøre vann til vin, på engelsk Turn water into wine, som betyr akkurat det samme, nemlig at man kan snu noe vondt til noe godt, eller gjøre noe dårlig om til noe bra. Andre eksempler på bibelske idiomer som fremdeles brukes i dagligtale både på engelsk og norsk, er Put words in someone’s mouth, på norsk Putte ord i munnen på noen, som betyr å si hva man tror noen andre mener, eller hva de burde si, eller There’s nothing new under the sun, som på norsk er Det er intet nytt under solen, og som på begge språk betyr at det ikke er noe nytt eller originalt eller overraskende. 

 

De ovenfor nevnte idiomene er nærmest ordrett de samme på målspråket som på kildespråket, men det hører med til sjeldenhetene at man er så heldig. 

Ideelt sett er dette den beste løsningen, men også den vanskeligste fordi det er langt fra alltid man finner det. Derfor er det ikke nødvendigvis den ideelle strategien.

 

Tilsvarende idiom med samme betydning – en bedre strategi

Hvis man ikke finner et idiom på målspråket som har samme ord, struktur som i kildespråket, kan man prøve å finne et idiom som har den samme betydningen som idiomet i kildespråket. Dette kan ofte være en bedre strategi enn den førstnevnte, siden man her har flere valgmuligheter, og siden det er mye mer sannsynlig at man klarer å finne slike.

 

Hvis vi hopper tilbake til idiomet jeg nevnte i begynnelsen, It’s not my cup of tea, kan man oversette det til uttrykket Det er ikke helt i min gate, for eksempel: 

 

Eksempel 1:

Kildespråk:

What do you think about the play yesterday?

 • Well, it wasn’t exactly my cup of tea. 

 

Målspråk:

Hva synes du om teaterstykket i går?

 • Det var ikke helt i min gate.

 

Eksempel 2:

Kildespråk:

Don’t count your chickens before they’re hatched.

 

Målspråk:

Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt.

 

Eksempel 2 betyr på begge språk at man ikke skal ta seieren på forskudd eller ha for store eller urealistiske forventninger. Her er det norske idiomet ganske velkjent for de fleste, og da kan man trygt bruke det i en oversettelse. 

Man bør unngå å bruke mindre kjente idiomer i oversettelser, for lesbarhet og forståelse for målgruppen bør alltid være første prioritet.

 

Ofte forutsetter denne strategien at man som oversetter gjenkjenner en frase som et idiom på kildespråket, og det er ikke alltid like lett. Og hva gjør man hvis man ikke finner noe tilsvarende som er gjenkjennelig for leserne av den oversatte teksten?Kun oversette betydningen uten å bruke tilsvarende idiom

Hvis man ikke vet eller klarer å finne et norsk idiom med samme betydning som It’s not my cup of tea eller som ikke er godt nok kjent til å brukes i en oversettelse, er den beste strategien å ikke oversette med et idiom, men holde seg til å oversette kun betydningen

 

Eksempel 3:

Kildespråk:

What do you think about the play yesterday?

 • Well, it wasn’t exactly my cup of tea. 

 

Målspråk:

Hva synes du om teaterstykket i går?

 • Det var ikke akkurat min smak.

 

Det britiske uttrykket bob’s your uncle brukes gjerne i sammenheng med enkle instruksjoner, og er vanskelig å oversette med et velkjent norsk idiom. Da er det like greit å holde seg til å kun oversette betydningen:

 

Eksempel 4:

Kildespråk:

Excuse me, could you please tell me the way to the railway station?

 • Go down this road, then turn left, and bob’s your uncle.

 

Målspråk:

Unnskyld, kan du si meg veien til togstasjonen?

 • Gå ned denne veien her, ta til venstre, og der er den.
For å oppsummere, er idiomer uttrykk som er kulturspesifikke for et språk, og dermed ofte vanskelig å oversette. Det finnes ulike strategier for å oversette idiomer, hvorav den ideelle er å finne et idiom på målspråket som tilsvarer kildespråket nærmest ordrett, med samme struktur og samme betydning. Dette er imidlertid sjelden man finner, og da kan løsningen være å finne et idiom med kun tilsvarende betydning. I begge tilfellene bør man være sikker på at idiomet er velkjent på målspråket, slik at leseren forstår hva det betyr. Finner man ikke det, er den beste løsningen å kun konsentrere seg om å oversette betydningen.

 

Håper dette kan være til hjelp i jobben som oversettere – kjør på med spørsmål om du lurer på eller er uenig i noe. Med vennlig hilsen Siri

 

3件のコメント

 • 1
  Avatar
  Heidi

  Te-idiomet brukes faktisk en del på norsk nå, men i likhet med mange anglisismer vil det nok se kunstig ut i en oversettelse.

 • 1
  Avatar
  gunnarbu

  Takk for gode tips! Jeg har funnet denne siden - meget nyttig: https://www.ef.no/engelske-oversettelser/engelske-idiomer/ 

  gunnarbuにより編集されました
 • 1
  Avatar
  Siri EN>NO Language Specialist

  Heidi – jeg har også hørt det, men i mer eller mindre formelle tekster mener jeg man bør unngå slike anglisismer.

  Gunnar – takk for deling av tips! Flott om forumet blir mer aktivt, og at folk deler erfaringer, tips og triks her. :)

サインインしてコメントを残してください。