8

Hei, og god førjulstid og jul, når den tid kommer!

 

I denne artikkelen tar jeg for meg de vanligste feilene fra november og halve desember. Noen av temaene har jeg skrevet om i tidligere artikler, men kanskje litt mer utdypende enn jeg gjør her – og noe er nytt.

Her er lenke til tidligere artikler på forumet:

https://support.gengo.com/hc/en-us/community/topics/1500000106181-Norwegian-Forum

 

 

Ellipse-/utelatelsestegn

Vi ser at det fremdeles sniker seg inn noen feil i oversettelsene ved bruken av ellipse, så her er liten påminnelse om hva det er, og hvordan det brukes.

Ellipsetegn er ikke tre punktumer etter hverandre, men et eget tegn. Det er mange som ikke er klar over det, men hvis man bruker tre punktum etter hverandre, blir mellomrommet mellom de tre prikkene mindre enn punktene i ellipsetegnet.

 

Eksempel:

Tre punktum: Én, to, tre ...

Ellipsetegn: Én, to, tre …

 

Derfor er det viktig at dere bruker de rette tegnene

 

  • for PC: Alt+0133
  • for Mac: Option+. (punktum)

 

Husk også at det skal være mellomrom foran ellipsetegnet hvis det markerer en pause i en tanke- eller talestrøm eller oppstykket tale, og også bak hvis det følges av et tegn eller en bokstav.

 

Eksempel på pause i tanke- eller talestrøm:

Riktig:

Vent litt …

Ingenting virker på meg …

 

Feil:

Vent litt…

Ingenting virker på meg…

 

Eksempel på oppstykket tale:

Riktig:

Altså … jeg mener … eh …

 

Feil:

Altså…jeg mener…eh…

 

Men merk at når ellipsetegnet markerer utelatte bokstaver i et ord, skal det ikke være mellomrom.

 

Eksempel:

Strømmen er forb… dyr nå!

 

Feil i denne kategorien merkes som Punctuation Error i systemet.

 

 

Punktlister

Selv om det ikke er brukt noen form for symboler i punktene (som kulepunkt, tall, bokstav eller tankestrek), er eksempelet under allikevel å regne som en punktliste.

Minner om at det

  • ikke skal være kolon etter innledende setning dersom punktene er en fortsettelse av den innledende setningen
  • ikke skal være stor forbokstav i punktene hvis de er en fortsettelse av den innledende setningen, og hvis de ikke er selvstendige setninger
  • ikke skal være komma etter punktene

 

Eksempel:

Riktig:

Ni naturlige frukt- og blomsterekstrakter, som

 

kamille

ginseng

lavendel

blåbær

mynte

rosmarin

 

Feil:

9 naturlige frukt- og blomsterekstrakter, som:

 

Kamille

Ginseng

Lavendel

Blåbær

Mynte

Rosmarin

 

Feil i denne kategorien markeres som Punctuation Error i systemet.

 

 

Hvordan skrive små tall (1–12)

Som hovedregel skrives små tall (1–12) med bokstaver – se eksempelet over.

Men ingen regel uten unntak, sies det, og det gjelder i dette tilfellet også.

 

Hvis det er mange tall i en tekst, bør de skrives med siffer. Dette gjelder spesielt for tabeller, matematiske utgreiinger og liknende.

 

Hvis det er en blanding av små og store tall i én og samme tekst, bør man bestemme seg for om man vil bruke siffer for alle tallene, eller om man heller skriver de med bokstaver. Det ser veldig rotete ut om man ikke er konsekvent, men blander disse alternativene.

 

Eksempel:

Riktig:

Alternativ 1: Barnebarna mine er fem, tolv og fjorten år gamle.

Alternativ 2: Barnebarna mine er 5, 12 og 14 år gamle.

 

Feil:

Barnebarna mine er fem, tolv og 14 år gamle.

 

Feil i denne kategorien markeres som Misspelling.

 

 

Feil begrep / anglisismer

Det er fort gjort se seg blind på uttrykk og fraser når man oversetter, så det er viktig å ta seg tid til å gå gjennom oversettelsen før man leverer for å luke ut slike feil.

Men før man kommer så langt, er det aller viktigste at man forstår hva man jobber med, altså har forståelse for temaet.

 

 

Eksempler:

1.

EN: […] protection from […]

Oversatt til: […] beskyttelse for […]

Rettet til: […] beskyttelse mot […]

Kommentar: Her er det brukt feil preposisjon, man får beskyttelse mot noe, ikke for noe.

 

2.

The coverage is so full […]

Dekningen er så full […]

Dekningen er så fullstendig […]

Kommentar: Dette er et klassisk eksempel på anglisisme, og en feil som mange gjør.

I språkvitenskapen kalles dette fenomenet falske venner (false friends), og kort sagt er det når man har tilsynelatende like ord på begge språkene, men så har de ulik betydning.

 

3.

You can buy bags with the airline.

Du kan kjøpe bagasje hos flyselskapet.

Du kan kjøpe bagger hos flyselskapet.

Kommentar: Her mistenker jeg at oversetteren ikke har lest kildeteksten nøye nok, og ikke gått gjennom oversettelsen før levering fordi de engelske bag og luggage ikke er så like ord at det burde være lett å blande dem sammen. Dessuten gir det lite mening at man kan kjøpe bagasje hos et flyselskap.

 

4.

Supporter of XXX

Støtter av XXX

Supporter av XXX

 

5.

Supporter Pack for XXX

Støttepakke for XXX

Supporterpakke for XXX

Kommentar til eksempel 4 og 5:

Dette er et eksempel på at oversetteren ikke helt har forstått hva teksten dreier seg om. I teksten refereres det gjentatte ganger til supporterpakker, supportere av noe, osv. Dette blir dermed en ganske alvorlig feil, siden meningen forsvinner i oversettelsen.

 

Så er dere usikre på hva teksten dreier seg om, så bør man alltid google.

 

6.

EN: The XXX is a compact and easy-to-carry projector.

Oversatt til: XXX er en lett å bære prosjektor.

Rettet til: XXX er en prosjektor som er lett å bære.

Kommentar: Her er det oversatt direkte ord for ord, uten at man har sjekket helt hvordan dette flyter på norsk. Det er viktig å huske på at man ofte må skrive om setninger/fraser fra engelsk til norsk for at den oversatte teksten skal høres autentisk ut.

 

Feil som disse markeres som Wrong Term i systemet.

 

 

Ord med alternative stavemåter

Noen ord har alternative former og stavemåter på norsk – som for eksempel prosjektor, som også kan staves projektor.

Når slike ord gjentas flere ganger i én og samme tekst, er det viktig å bestemme seg for hvilken av formene man går for. Hvis jeg oversetter EN projector med NO projektor i ett avsnitt og prosjektor i neste, blir teksten rotete, og det virker lite profesjonelt.

 

Andre ord med ulike former og/eller stavemåter er for eksempel bestemt form entall av publikum: publikumet eller publikummet, og bestemt form flertall har hele fire ulike former: publikuma, publikumene, publikumma, publikummene, og dette ordet er ikke alene om det. Derfor er det viktig å være bevisst på hvilken form man velger, og holde seg til den samme formen gjennom hele teksten. Aller helst i alle tekstene man jobber med, for plutselig kan man oversette en tekst fra et nettsted man har jobbet med tidligere, og da er det fint at det er en viss kontinuitet i oversettelsene.

 

Feil som dette markeres som Misspelling i systemet.

 

 

Samskriving og særskriving

På engelsk er det ganske vanlig å danne nye ord med det som på engelsk heter open compounds, altså åpne sammensatte ord, eller særskriving, som det heter i språkvitenskapen. Det er det derimot absolutt ikke på norsk, der vi som oftest danner sammensatte ord ved å skrive ordet som ett ord, det vil si at vi har samskriving.

 

Eksempel fra en oversettelse:

EN: Glass Lense

Oversatt til: glass objektiv

Rettet til: glasslinse

 

Andre eksempler er:

EN: ice cream, school bus, jogging pants, new moon, foster mom

NO:

Feil:

Is krem, skole buss, jogge bukser, ny måne, foster mor

Riktig:

Iskrem, skolebuss, joggebukser, nymåne, fostermor

 

Feil som disse markeres som Word Structure i systemet.

 

 

Det var alt for denne gangen, håper det vil være til nytte for dere når dere jobber videre med oversettelser. Det kommer flere tips og triks i det nye året.

 

Takk for innsatsen i 2022 – ha en riktig god jul, og alt godt ønskes for 2023!

 

Hilsen Siri

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。