9

Hei!

 

Håper alle har hatt en flott sommer.

Det har naturlig nok ikke vært like mange oversettelser i juli som vanlig, men her er uansett artikkelen om de vanligste feilene som ble gjort i juli.

En del av det er nevnt i tidligere artikler, men er feil som går igjen fra måned til måned – og da kan det være greit med en liten påminner.

 

I denne artikkelen snakker jeg om viktigheten av å oversette alt som skal oversettes, og om å forstå temaet vi jobber med, tankestrek, anglisismer og manglende/for lange mellomrom.

 

Oversett det som skal oversettes

Pass på at alt som skal bli oversatt faktisk blir det. Det er utrolig viktig å ikke bare anta at vi kan bruke samme ord og fraser på norsk som på engelsk. I enkelte tilfeller kan vi det, men når det finnes gode, norske ord, så bruker vi dem.

Hvis dere er i tvil, slå opp i Bokmålsordboka: https://ordbokene.no/

 

Eksempel:

EN: UltraSonic vibrations

Oversettelse: UltraSonic vibrasjoner

Forslag: Ultrasoniske vibrasjoner

Kommentar:

Hvis jeg slår opp i Bokmålsordboka på «UltraSonic», får jeg ingen treff. Men det får jeg heller ikke på «ultrasonisk». Grunnen til det, er at ikke alle sammensatte ord står oppført i ordbøker – det ville ha vært nærmest umulig å få til.

Det man kan gjøre da, er å søke på hver enhet det sammensatte ordet består av. I dette tilfellet ser man da at både «ultra» og «sonisk» er oppført i ordboka, og da er sannsynligheten for at vi trygt kan bruke «ultrasonisk» stor. For å være ekstra sikker, kan man slå opp i for eksempel Store norske leksikon: https://snl.no/ultrasonisk – da får man også ofte en forklaring på hva ordet betyr.

Slike feil markeres som Omission Errors.

 

Forstå hva du jobber med

Og der kommer jeg til neste punkt: Det er alltid viktig å forstå hva man jobber med.

Dette skrev jeg også litt om i forrige artikkel: https://support.gengo.com/hc/en-us/community/posts/8104409848339-Vanligste-feil-i-juni-2022

Hvis du ikke forstår temaet i teksten eller ikke helt forstår helt hva det dreier seg om, så er det veldig viktig å sette seg inn i det. Når du er i det minste tvil – gjør et Google-søk. Det tar litt ekstra tid, men både oversetteren og oversettelsen blir bedre, og kundene mer fornøyd.

 

Tankestrek

Bruken av tankestrek er nevnt i tidligere artikler, men en liten repetisjon om bruken kan være nyttig allikevel, da disse feilene er noen av de som gjentas oftest.

Først og fremst vil jeg nevne bruken av tankestrek ved tall og tid fordi dette er noe som forekommer oftest i oversettelsene.

Tankestreken brukes uten mellomrom hverken foran eller bak, og brukes i stedet for fra …  til, mellom … og, og liknende uttrykk.

I stedet for å si mellom 12 og 13 eller mellom tolv og tretten, kan man si 12–13 eller tolv–tretten.

Eksempel:

Det er 1–2 ting du kan gjøre.

 

Det neste punktet er tankestrek sammen for å angi kronebeløp.

Mange bruker i slike tilfeller bindestrek, som for eksempel i

123,-

Dette er ikke riktig – det skal være tankestrek bak kommaet, som i

123, –

Husk mellomrom mellom komma og tankestrek.

Her byttes desimalen(e) 0(00), eller øre, om du vil, med tankestrek, og det er grunnen til at kommaet skal være der ved bruk av tankestrek også.

Med det samme kan det også være greit å nevne at tankestrek gjerne kan brukes ved innskudd/bisetning/delsetning i stedet for komma, særlig når setningen er lang og kanskje allerede har noen kommaer i seg.

Eksempel:

EN: Set aside a few minutes today to write down 2-3 things your team could start—or stop—doing to make it easier for you to understand how decisions are made and communicated.

Oversettelse: Ta et par minutter i dag, og noter ned 2-3 ting din avdeling kan starte, eller stoppe med, for å gjøre det lettere for deg å forstå hvordan avgjørelser blir tatt og kommunisert.

Forslag: Ta deg litt tid i dag til å notere ned 2–3 ting som avdelingen din kan begynne med – eller slutte med – for å gjøre det lettere for deg å forstå hvordan avgjørelser blir tatt og kommunisert.

Kommentar:

På engelsk bruker man ved innskudd em dash, som er litt lenger enn tankestreken (en dash). I slike tilfeller kan man gjerne bruke tankestrek, ikke komma. Dette fordi det letter lesbarheten fordi teksten da ser mer luftig ut.

Her er det også flere ting som er foreslått endret, blant annet er 2-3 ting med bindestrek korrekt rettet til 2–3 ting med tankestrek.

 

Anglisismer

Anglisismer er for eksempel når vi oversetter uttrykk og fraser mer eller mindre direkte ord for ord fr engelsk til norsk.

Eksempel:

EN: When it comes to (…)

Oversettelse: Når det kommer til (…)

Forslag: Når det gjelder (…)

 

Kommentar:

Det har blitt mer og mer vanlig i muntlig talespråk å si når det kommer til, men i et litt mer formelt skriftlig språk, er forlsaget ovenfor bedre å bruke.

Her er det allikevel nødvendig å vite hvem målgruppen for teksten er. Hvis det for eksempel er et innlegg til en blogg eller en app som retter seg mot unge mennesker, og som har en muntlig tone i språket, kan det derimot være riktig å bruke eksempelvis når det kommer til. Det er ikke alltid kunden legger ved like utførlige opplysninger, men man får som oftest greie på om det er en app, en blogg eller annet, hva den/de eventuelt heter, og hvem den/de er rettet mot, og det kan være til god hjelp.

Slike feil markeres som Wrong Term Errors.

Manglende/for mange mellomrom

Dette kan unngås ved å lese gjennom oversettelsen et par ganger før man leverer, og ved å bruke stavekontroll.

Eksempel:

EN: Please note that (…)

Oversettelse Vennligstvit  at (…)

Forslag: Merk at (…)

 

Kommentar:

Her er det to ting å bemerke. Først og fremst manglende mellomrom og et mellomrom for mye.

Det andre er at ordvalget i oversettelsen ikke representerer det som vi vanligvis sier på norsk, og dermed havner under anglisisme. Dere vet at man på engelsk har flere høflighetsfraser enn vi har på norsk, så prøv å unngå bruken av vennligst i slike tilfeller.

For å unngå manglende/for lange mellomrom, er det lurt å bruke stavekontroll, og ikke minst lese gjennom teksten et par ganger før den leveres.

 

Det var alt for denne gang, send kommentar her på Norwegian Forum hvis dere lurer på noe eller reagerer på noe.

 

 

Vennlig hilsen Siri

0 comments

Please sign in to leave a comment.