4

     Volám sa Dáša a pre Gengo pracujem ako „Language Specialist“ pre jazykový pár EN >SK. V sérii článkov, s ktorými dnes začíname, by som sa s vami rada podelila o skúsenosti z prekladateľského života a poradila vám pri prekladateľských problémoch, s ktorými sa najčastejšie stretávate.

Aké sú teda moje prvé tipy pre kolegov v slobodnom povolaní? Či ste už v jazykových službách etablovaní, alebo práve začínate, iste viete, akú hodnotu má aj na prekladateľskom trhu dobré meno. Úspech u zákazníkov závisí od toho, čo im viete ponúknuť. Podľa mojich skúseností sa cení lingvistická kompetencia pri otázkach/sťažnostiach, t. j.  schopnosť zrozumiteľne, poučene a citlivo vysvetliť svoje riešenie, resp. navrhnúť iné, ktoré je šité na mieru zákazníkovým zámerom a potrebám. Častokrát budete musieť svoje riešenia objasňovať klientovi, ktorý po slovensky nehovorí. Je preto dôležité, aby videl, že vašim schopnostiam a znalostiam môže dôverovať, že vaše argumenty majú pevný lingvistický základ a že zohľadňujete aj pragmatický aspekt jazyka a kontext prekladu.

Nezatvárajte sa teda v izbe sami s počítačom. Buďte v kontakte so skúsenejšími kolegami, pravidelne ich žiadajte o spätnú väzbu a – predovšetkým – neprijímajte ju pasívne. Čítajte o lingvistike – a nielen vo svojom rodnom jazyku. Slovenská jazykoveda sa dnes tiež už orientuje na reálne používaný jazyk. Štandardné zdroje ako https://slovnik.juls.savba.sk/ vám ponúkajú 8 najdôležitejších slovníkov, prehľadné pravidlá pravopisu, ale napr. aj paradigmy podstatných mien, keď si nie ste istí správnou koncovkou, alebo slovník prepisu z orientálnych jazykov. Na https://www.juls.savba.sk nájdete aj pokročilejšiu literatúru a nástroje, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tendenciách súčasného jazyka. Odtiaľto sa môžete prekliknúť k jazykovedným časopisom, do slovenskej terminologickej databázy alebo si zo srandy „vitvoriť Štúrovskuo meno“. Viete, že s konkrétnou otázkou sa môžete obrátiť aj na https://jazykovaporadna.sme.sk, kde sa zvyčajne dá rýchlo nájsť praktická odpoveď na časté jazykové problémy.

Apropo, čeština. Jasné, rozumieme, čítame, ale skúsme po česky napísať gramaticky a štylisticky prijateľný text k nejakej rozumnej téme! Pri našom pasívnom slovensko-českom bilingvizme je niekedy lákavé tváriť sa, že čeština je náš plnohodnotný pracovný jazyk. Svojím spôsobom áno, keďže ho klientom môžeme ponúknuť ako východiskový jazyk, z ktorého dokážeme bez problémov prekladať do slovenčiny či iných jazykov, v ktorých sme kvalifikovaní. Ak však od zahraničného klienta, ktorého sa nám podarilo presvedčiť, že je to vlastne to isté, plánujeme vziať napr. preklad trestného konania do češtiny, zastavme sa na minútu a spomeňme si, ako mi v e-mailoch pristála sťažnosť od nemeckého klienta, pre ktorého editoval slovenské dokumenty český prekladateľ. Žiadal ma o opravu, pretože Trestný poriadok sa správne povie Trestný riad... V každom prípade je dobré vedieť, že existujú databázy, kde sa dá odborná terminológia vyhľadávať v ľubovoľných kombináciách jazykov EÚ, ako napr. https://iate.europa.eu alebo https://juremy.com (bezplatná verzia je obmedzená).

Aha, a nezabudnite, že daňou za pracovnú nezávislosť sú často legislatívne medzery, napr. pri zaradení freelencerov do sociálnych systémov alebo keď sa chystáte na rodičovskú. Na to, že raz pôjdeme do dôchodku, musíme myslieť trochu viac ako zamestnaní kolegovia.

A v žiadnom prípade neignorujte bolesti chrbta. V bode, kedy by sme mali udržať kontrolu nad svojím držaním tela, nám moja inštruktorka pilatesu pomáha touto vizualizáciou: Spojte dve tretiny svojho tela so zemou a jednu tretinu s nebom. Možno to neznie práve omračujúco, ale je to vcelku pekná metafora, ako produktívne rozvíjať svoje schopnosti bez toho, aby sme si zruinovali fyzické alebo duševné zdravie.

Ktoré zdroje využívate pri svojej práci najčastejšie vy? A čo vám pomáha, aby ste si v slobodnom povolaní udržali rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom? Podeľte sa s prekladateľskou komunitou v Gengu o svoje skúsenosti.

0 comments

Please sign in to leave a comment.