4

Tere, Lionbridge Gengo eesti keele tõlkijad!

Mina olen Ulla, meie tiimi keelespetsialist (LS ehk Language Specialist). Minu ülesanne on vaadata üle tõlkijakandidaatide proovitõlked ja kontrollida pisteliselt meie tiimi töid. Tõlgete kvaliteet on seni olnud väga hea, kuid alati on ka ruumi arenemiseks ja oskuste lihvimiseks. Siinses postituses jagangi nõuandeid selle kohta, milliste abimaterjalide abil tagada oma töö hea kvaliteet.

Õigekeelsus

Kõigepealt kõige olulisem – õigekeelsus ja ladusus eesti keeles. Eesti keelt normib Eesti Keele Instituut (EKI) ja nende veebisait koondab kokku kõik nende kasuliku materjali: https://portaal.eki.ee/. Toon mõne neist siin eraldi välja.

 • Sõnaveeb (https://sonaveeb.ee/) – EKI koondsõnastik, kus sõnapäringule kuvatakse vasted kõigist asjakohastest EKI sõnastikest.
 • EKI sõnastike loend (https://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html) – kõik EKI sõnastikud, sealhulgas eesti keele sõnaraamatud, millest mõne kasulikuma toon siin eraldi välja.
  • Õigekeelsussõnaraamat (ÕS) 2018 (http://www.eki.ee/dict/qs/) – eesti õigekeele olulisim allikas. Veebipõhise ÕS-i kasutamisel tutvuge kindlasti ka selle kasutusjuhendiga.
  • Eesti keele seletav sõnaraamat (EKSS) (http://www.eki.ee/dict/ekss/) – ülikasulik allikas, kust saab üle kontrollida sõnade täpse tähenduse ja õige kasutuskonteksti (me kõik kasutame sõnu vahel valesti).
  • Ametniku soovitussõnastik (https://www.eki.ee/dict/ametnik/) – siin on toodud soovitused halva stiili ja kantseliidi vältimiseks.
  • Sihitisesõnastik (https://www.eki.ee/dict/asp/) – kui tekib kahtlus, millist sihitist tegevussõnaga kasutada.
  • Sünonüümisõnastik (https://www.eki.ee/dict/sys) – kui on tarvis sünonüümi.
 • EKI teatmik (https://eki.ee/teatmik/)koondab EKI õigekirja ja hea keelekasutust puudutavaid materjale. Siit leiab vastuse kõigile keelelistele küsimustele (käänamine, pööramine, lauseehitus, kirjavahemärgid jne).
 • Keelenõuanne (https://keeleabi.eki.ee/) – siia on koondatud vastused EKI-ile esitatud keelelistele küsimustele. Keeleabi domeenis on ka artikleid/lehti, mis käsitlevad mõnda küsimust põhjalikumalt. Mulle olnud tihti kasu näiteks järgmisest kahest:
 • Kohanimeandmebaas (KNAB) (http://www.eki.ee/knab/knab.htm) – kohanimeandmete kogu, mis hõlmab nii Eesti kui ka välismaa nimesid. Kasulik siis, kui on tarvis järele vaadata, kuidas on kohanime õige vorm eesti keeles (nt õigem on Colombia, mitte Kolumbia).
 • Maailma keeled, kirjad ja rahvad (https://www.eki.ee/knab/p_lg_et.htm) – EKI andmebaas maailma keelte ja rahvaste nimetustest (kuulub KNAB-i alla)

Aga õigekeelsust puudutavat kasulikku materjali on ka mujal kui EKI veebisaitidel.

Terminoloogia

Üks parimaid asju Lionbridge Gengo tõlkijaks olemise juures on lähtematerjali mitmekülgsus. Meile saabub eri tüüpi projekte mitmesugustest valdkondadest, mis hoiab töö huvitava ja annab palju võimalusi arenemiseks. Teisest küljest loob see ka väljakutseid, kuna mitte keegi ei saa olla ekspert kõigis valdkondades. Siiski peame kvaliteetse tulemuse nimel oskama kasutada asjakohast terminoloogiat. Allpool toon ära mõned kasulikud terminoloogiaallikad.

Inglise keele materjalid

Kui tõlkimisel on kõige olulisem oma sihtkeele oskuslik valdamine, ei tohi ära unustada ka lähtekeelt. Lähteteksti õige tõlgendamine on hea tõlke aluseks. Vahel on hea mõte kontrollida üle mõne lähtesõna või -fraasi täpne tähendus ja kontekst, et osata seda paremini eesti keelde panna.

Loodan, et ülaltoodud abimaterjalidest on teile kasu. Mina kasutan paljusid neist oma töös iga päev.

Millised materjalid ja allikad on teie jaoks kõige olulisemad? Kas mõni selline jäi mul siin märkimata? Andke mulle sellest palun kommentaarides teada ja jagage kasulikke linke ka teiste tiimikaaslastega!

Parimate soovidega

Ulla

2 comments

 • 0
  Avatar
  Olav

  Tere, Ulla!

  Sõnastikud https://www.linguee.com/, https://et.glosbe.com/en/et ning https://mymemory.translated.net/ on samuti kasulikud varasemate tõlgete otsimisel.

  Parimate soovidega

  Olav

 • 0
  Avatar
  Ulla (EN>ET Language Specialist)

  Tere, Olav!

  Aitäh linke jagamast! Jah, need on kasulikud tõepoolest ja Glosbet kasutan ma ise ka regulaarselt. Siiski peab nende puhul meeles pidama, et need pole 100% usaldusväärsed allikad ja sealt saadavad vasted tuleb väga kriitilise pilguga üle vaadata.

  Seetõttu ma neid siia loendisse ei lisanud, aga kindlasti on nad abivahenditena omal kohal. Pigem iseloomustaks ma neid kui inspiratsiooniallikaid – kui mõne termini või väljendiga olla kimpus, siis sealt võib saada häid ideid, kuidas edasi liikuda või kuidas mõne termini otsingut jätkata. 

Please sign in to leave a comment.