8

Hej! Jag heter Gabriella och har frilansat för Gengo i tolv år, först som översättare och sedan också Language Specialist i språkkombinationen engelska till svenska. Utöver mitt arbete som översättare har jag bland annat jobbat med annonsproduktion på ett tidningsförlag och med marknadsföring för en global skrivartillverkare. Marknadsföring har löpt som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv, både som frilansare och fast anställd.

 

Många av Gengos projekt fokuserar på just marknadsföring – här talar vi om allt från produktbeskrivningar och kampanjerbjudanden till nyhetsbrev och marknadsundersökningar. I den här artikeln kommer jag att ge några tips som jag hoppas kan hjälpa både dig som precis börjat översätta och mer erfarna översättare som inte känner sig så hemma inom just området marknadsföring.

 

Marknadsföringtexter skiljer sig från många andra typer av texter genom att tonvikten ligger extra mycket på det sätt på vilket budskapet förmedlas. Med andra ord: det gäller inte bara att förmedla fakta med hjälp av korrekta termer och idiomatiska uttryck, utan kanske ännu viktigare är att vi anpassar texten kulturellt. Inte sällan innebär detta omskrivningar av delar som inte fungerar i direktöversättning, eftersom de inte skapar samma associationer. Men det gäller också den stil och den typ av språk vi använder.

 

Skapa rätt associationer

Säljtexter är oftast fokuserade på konsumentens personliga upplevelse av en produkt – exempelvis hur produkten kommer att få konsumenten att må bättre, se snyggare ut eller bli mer produktiv. Om de bilder som texten målar upp inte skapar de avsedda kopplingarna hos läsaren har budskapet gått förlorat.

 

Det viktiga här är att hitta de kulturspecifika beståndsdelarna i källtexten och justera dem, så att texten skapar rätt associationer hos den nya målgruppen. Ta julen som exempel. De dominerande inslagen i den svenska julen (adventsfika, Lucia, stearinljus, julskinka, Kalle Ankas julafton och så vidare) skiljer sig ganska rejält från exempelvis den brittiska (jultröjor, kalkon, brysselkål, papperskronor, kungens tal till nationen på juldagen med mera). Om vi jobbar med en text som vill få läsaren att nostalgiskt minnas hens barndoms jular kan vi inte direktöversätta från ett språk till ett annat, eftersom de bilder som skapas inte fungerar.

 

Använd ett enkelt och tydligt språk

Ett annat sätt som utmärker svenska marknadsföringstexter är att de är tydliga och raka. Allmän praxis är att undvika ett språk som är formellt eller specialiserat, eftersom risken är att läsarna inte känner att texten riktar sig till dem. Som svenska konsumenter är vi vana vid så kallat ”klarspråk”, vilket gör att en direktöversättning av en engelsk källtext som använder långa ordrika meningar och ett målande, omständligt språk upplevs som underlig. När du kan, dela upp långa meningar till flera kortare och fundera på hur du kan göra språket enklare och mer lättillgängligt för svenska läsare.

Exempel:

(Källa:)

Moreover, we have received product feed for your store and currently it is under the process of quality checks where we evaluate the feed on the basis of various parameters and when it is completed one of out team members will reach out to you with further updates.

(Översättning:)

Dessutom har vi fått produktflöde för din butik och för närvarande genomgår det en kvalitetskontroll där vi utvärderar flödet med hänsyn till olika parametrar och när det är avslutat kommer en av våra teammedlemmar att kontakta dig med ytterligare uppdateringar.

(Bättre lösning:)

Vi har även fått produktflöde för din butik. För närvarande genomgår det en kvalitetskontroll, där vi utvärderar flödet med hänsyn till olika parametrar. När kontrollen avslutats kontaktar en av våra teammedlemmar dig med ytterligare uppdateringar.

 

Något som jag ser med jämna mellanrum i GoCheck-kontroller är översättningen av engelskans ”will + verb” till ”kommer att + verb”. Men på svenska talar vi sällan om väntade eller avsiktliga resultat på det sättet – vi använder presensformen. Alltför många ”kommer att” gör dessutom texten onödigt lång och otymplig.

Exempel:

(Källa:)

As the busy holiday season approaches, we’ll be focusing on helping existing partners.

(Översättning:)

Nu när den hektiska jul- och nyårshelgen närmar sig kommer vi att fokusera på att hjälpa befintliga samarbetspartner.

(Mer naturlig översättning:)

Nu när den hektiska jul- och nyårshelgen närmar sig fokuserar vi på att hjälpa befintliga samarbetspartner.

 

Svenska marknadsföringtexter använder ett naturligt och vardagligt språk, men undviker rena slanguttryck och talspråk. Alltför formella ord som jag har sett användas i översättningar är exempelvis ”erhålla” (skriv ”få”), ”föreligger” (skriv ”finns”) och det ålderdomliga ”såsom” (”som” räcker bra). När en omständlig engelsk källtext vill lura oss att bli strama och stela på svenska är det värt att ta klivet tillbaka, läsa igenom översättningen fristående från källan och ställa frågan: ”Säger vi verkligen så här på svenska?”.

 

Läs andras texter

Det sista och kanske viktigaste tipset jag vill dela med mig är: läs! Det finns en oändlig mängd marknadsföringstexter på webben. Välj professionella texter som handlar om samma produkttyp som den text du jobbar med och bekanta dig med terminologi, stil och uttryck. Att hitta rätt balans mellan att förmedla fakta och skriva om kan kännas knepigt i början, men övning ger färdighet och gränsdragningen blir tydligare med tiden. Låter din översättning som om texten ursprungligen skrivits av en svensk marknadsförare? Då har du lyckats!

 

Mina reflektioner ovan är långt ifrån uttömmande. Oavsett om du har har jobbat med marknadsföringstexter en längre tid eller om området är nytt för dig, så vill jag gärna att du berättar om dina erfarenheter. Vilka har varit de största utmaningarna? Hur klarade du av dem och vilka är dina bästa tips?

 

0 comments

Please sign in to leave a comment.