Ang Pag-iwas sa Literal na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 10 なし
Pagsusulat sa Maramihan na Anyo sa Tagalog Luna (EN>TL Language Specialist) 2 コメント 9 なし
Mga Kamalian sa Enero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 7 なし
Mga Dapat Matutunan Mula sa Hulyo Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 7 なし
Mga Kamalian sa Buwan ng Agosto Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 6 なし
“Ng” o “Nang”... Alin ba tagala? Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 6 なし
Ang Kahalagahan ng Pagiging "Consistent" Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 5 なし
Mga Loanword – Kilalanin Silang Mabuti Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 4 なし
Labis na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 4 なし
Mga Kamalian sa Buwan ng Pebrero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 3 なし
Mga Simpleng Bagay na Madaling Makaligtaan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 3 なし
Mga Karaniwang Pagkakamali Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 3 なし
Announcing our new LS initiative! Katrina Paterson 0 コメント 3 なし
Let's talk about Tagalog! Katrina Paterson 1 コメント 3 なし
Buod ng Nobyembre Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 2 なし
Buod ng mga Pagkakamali sa mga Nakaraang Buwan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 2 なし
Pagsasalita sa Taglish Luna (EN>TL Language Specialist) 2 コメント 2 なし
Paggamit ng Maling mga Salita Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 2 なし