We welcome you to be part of our Tagalog language conversations! Develop your translation skills within our community and glean useful tips from articles crafted by our language specialists. Don't miss out—click "Follow" to stay informed!

Isang Pagbabalik-tanaw at Ilang mga Mungkahi Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 8 なし
Buod ng Marso Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 9 なし
Mas malaking palitan sa withdrawal sa PayPal dothackjhe 0 コメント 1 なし
Mga Kamalian sa Buwan ng Pebrero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 9 なし
Mga Kamalian sa Enero Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 11 なし
Mga Loanword – Kilalanin Silang Mabuti Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 8 なし
Buod ng Nobyembre Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 8 なし
Buod ng mga Pagkakamali sa mga Nakaraang Buwan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 8 なし
Pagsasalita sa Taglish Luna (EN>TL Language Specialist) 2 コメント 2 なし
Pagsusulat sa Maramihan na Anyo sa Tagalog Luna (EN>TL Language Specialist) 2 コメント 9 なし
Paggamit ng Maling mga Salita Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 2 なし
Ang Kahalagahan ng Pagiging "Consistent" Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 10 なし
Let's talk about Tagalog! Katrina Paterson 1 コメント 3 なし
Mga Kamalian sa Buwan ng Agosto Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 10 なし
Mga Dapat Matutunan Mula sa Hulyo Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 10 なし
Mga Simpleng Bagay na Madaling Makaligtaan Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 3 なし
Mga Karaniwang Pagkakamali Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 3 なし
Labis na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 4 なし
“Ng” o “Nang”... Alin ba tagala? Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 6 なし
Ang Pag-iwas sa Literal na Pagsasalin Luna (EN>TL Language Specialist) 0 コメント 10 なし
Announcing our new LS initiative! Katrina Paterson 0 コメント 3 なし