2

Chào các bạn,

Min xin nhắc một chút với các bạn đã, đang và sẽ nhận các job dịch có chứa các từ "Guidebook, guide, space". Dù job dài hay ngắn, chúng ta đều cần xem qua Style Guide mà khách hàng cung cấp để thực hiện theo cho đúng, tránh để khách hàng yêu cầu sửa lại và đánh giá không tốt về chất lượng dịch. 

Cụ thể với dự án nói trên, trong Style Guide có quy định KHÔNG BAO GIỜ dịch các từ "Guidebook, guide, space" và một số nội dung khác. Tuy nhiên, mình vừa thấy có bạn vẫn dịch từ "guide". Với những trường hợp đã trót không thực hiện đúng theo chỉ dẫn của khách hàng, các bạn nên đề nghị khách hàng cho "return the job for revision or help use the following translation instead:...".

Rất mong tất cả các bạn phát huy tinh thần dịch thuật chuyên nghiệp, luôn đọc Style Guide và chỉ dẫn của khách hàng trong mọi bài dịch. Nếu có bất kỳ vấn đề nào không thể chắc chắn trong lúc dịch, các bạn nên nhắn cho khách hàng biết để họ kịp thời giải thích và yêu cầu điều chỉnh nếu cần.

Cảm ơn các bạn!

0 comments

Please sign in to leave a comment.